Klachten

 • 1. Hoe kan ik klacht indienen?
  Zie hiervoor de rubriek “Klachten”
 • 2. Welke klachten zijn ontvankelijk?
  Alle klachten tegen dierenartsen die mogelijks een inbreuk betekenen op de plichtenleer zijn ontvankelijk.
 • 3. Kan ik als klager persoonlijk mijn verhaal komen doen bij de Orde?
  Dit is niet gebruikelijk. Daarom wordt er gevraagd om schriftelijk zo gedetailleerd mogelijk in uw brief te vermelden wat er allemaal is gebeurd, liefst met documenten die uw verhaal kunnen bevestigen of aanvullen.
 • 4. Hoe verloopt de klachtenprocedure eens ik mijn klacht heb ingediend?
  Zie hiervoor de rubriek “Klachten”
 • 5. Kan de Orde bij de uitspraak een schadevergoeding opleggen ten aanzien van de klager?
  Neen, het toekennen van een schadevergoeding aan de eigenaar van een dier is enkel de bevoegdheid van het gerecht. De Orde kan aan een dierenarts alleen sancties opleggen en dit enkel voor inbreuken op de deontologie.